René Brinkhuis

1969 - 2018

Zondag 18 februari jl. is onze voorzitter René Brinkhuis tijdens het mountainbiken, zijn geliefde hobby, plotseling overleden. Het bericht sloeg in als een bom!

Stichting Vrienden van Te Passe is in 2004 opgericht en René is vanaf het begin voorzitter geweest van onze stichting.

De stichting Vrienden van Te Passe is in het leven geroepen om de facilitaire zaken van de Woonvorm Te Passe te regelen en te beheren. De wijze waarop René optrad als voorzitter verdient grote waardering. Mede door zijn deskundigheid, tact en inlevend vermogen konden ideeën, plannen en ontwikkelingen soepel worden uitgevoerd en staat de woonvorm op dit moment als een huis.

De vergaderingen verliepen altijd in een bijzonder prettige sfeer. Informeel maar toch doortastend. De bewonersvergaderingen, waarin de bewoners ook hun zegje kunnen doen en zich daarbij volledig deelgenoot voelen, is een jaarlijks hoogtepunt. Hierbij maakten de bewoners dankbaar gebruik van de open houding en ruimte die ze hiervoor kregen van de 'voorzitter'.

We zijn ervan overtuigd dat ook andere partijen, zoals woningstichting Reggewoon, stichting De Parabool, aannemers, bewoners, ouders en verwanten het altijd prettig hebben gevonden met René formeel of informeel te communiceren. Vandaar ook de mooie resultaten waar wij, maar ook Haarle best trots op mogen zijn. Een woonvorm voor 8 bewoners en de op handen zijnde ingebruikname van 3 nieuwe levensloopbestendige woningen achter de woonvorm. Op deze uitbreiding was René ook erg trots.

Te Passe even digitaal op de kaart zetten? René draaide zijn hand er niet voor om. "Is allemaal niet zo moeilijk". Website, social media, het staat! Hoe nu verder...

Als het fenomeen 'rooster van aftreden' wel eens ter sprake kwam gingen we altijd glimlachend over tot de orde van de dag. Vanzelfsprekend. Het ging immers goed, er was geen aanleiding iemand te vervangen.

Nu zitten we met een stichting zonder voorzitter. Zo vanzelfsprekend blijkt het nu ineens niet te zijn.

Wat zullen we René missen, als een deskundige, veelzijdige voorzitter maar vooral als een fijn persoon waar we ruim 14 jaar heel fijn mee hebben samengewerkt.

René, bedankt voor al je inzet voor Te Passe al die jaren!

We wensen zijn echtgenote Gea, zijn kinderen Jelmer en Siebren en verdere familie alle sterkte toe dit enorme gemis te dragen.

Stichting Vrienden van Te Passe

Bewoners, ouders, verwanten en begeleiders van Woonvorm Te Passe

Welkom bij Te Passe

Te Passe in Haarle (gem. Hellendoorn) is een kleinschalige woonvorm voor mensen met een verstandelijke en/of lichamelijke beperking, die plaats biedt aan 8 bewoners.

De woonvorm is een hechte samenwerking tussen de Stichting Vrienden van Te Passe (wonen) en de Stichting de Parabool (zorg).

Wonen

Elke bewoner heeft de beschikking over een eigen appartement met een woonkamer, slaapkamer en badkamer. In een gemeenschappelijke woonkeuken worden de maaltijden bereid en kan gezamenlijk worden gegeten. Tevens is er een gezamenlijke woonkamer en een tuin met een mooi terras. De bewoners hebben zo voldoende individuele ruimte en tevens de mogelijkheid om samen te zijn in een huiselijke sfeer.

De Stichting Vrienden van Te Passe beheert de materiële kosten, zoals huur, energie, inventaris en levensonderhoud. De Stichting stelt zich tot doel: het verlenen van materiële en immateriële steun aan kleinschalige wooneenheden te Haarle, waaronder Te Passe, welke zijn bestemd voor mensen met een verstandelijke en/of lichamelijke handicap. Dit gebeurt o.a. door fondsenwerving. De stichting huurt het pand van de Woningstichting Hellendoorn.

Zorg

De zorg wordt geleverd door Stichting De Parabool. Deze stichting biedt opvang, verzorging en begeleiding aan mensen met een verstandelijke beperking in Zuidwest Overijssel. Met faciliteiten voor kinderen, wonen, werken, dagbesteding en ambulante dienstverlening biedt de stichting verzorging en begeleiding op maat. De stichting heeft naast in Haarle woonvormen in o.a. Raalte en Deventer.

De zorg en begeleiding bij Te Passe wordt gegeven door een team van 10 professionals.

Voor meer informatie zie www.deparabool.nl.

Stichting de Parabool

 

 

 

ANBI

Stichting Vrienden van Te Passe is geregistreerd als Algemeen Nut Beogende Instelling met een 100% transparantiestatus. Klik voor meer informatie op het onderstaande logo.

 


 

Logeren bij Te Passe

Te Passe biedt ook mogelijkheid voor logeeropvang.

Woon je nog thuis en wil je wel eens ervaren hoe het is om in een woonvorm te verblijven, meld je dan aan.

Stuur een mailtje naar tepasse@deparabool.nl of bel 06-23875146.